Verandermanagement

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Verandermanagement

Onze turbulente wereld vraagt om veranderingen. Veranderingen die organisaties oplossingen bieden voor ambitieuze – of noodzakelijke uitdagingen. Van medewerkers wordt hierbij veelal ander gedrag verlangd. Het is vaak lastig om iedereen in de organisatie mee te laten bewegen. Organisatievisie, aanwezigheid vereiste leiderschap competenties, volledige, tijdige en juiste informatievoorziening, veiligheid en vertrouwen en vooral effectieve samenwerking zijn thema’s die een hoofdrol spelen om de steun voor de verandering te vergroten.

Om helderheid te verschaffen ondersteunt DHC haar klanten allereerst bij het beantwoorden van 3 basisvragen die ten grondslag liggen aan ieder verandertraject:
Moeten we dit NU
Willen we dit NU
Kunnen we dit NU

Planmatig, stap voor stap past DHC bij ieder veranderproject een verandermodel toe (o.a. Knoster). Dit om inzicht te krijgen of alle benodigde puzzelstukjes voor een succesvolle verandering al dan niet aanwezig zijn.


DHC gelooft dat een veranderproces alleen succesvol kan zijn, wanneer op verschillende niveau’s geleerd en samengewerkt wordt te weten persoonlijk-, afdelings- en organisatieniveau. Leidinggevenden hebben een hoofdrol om een grote betrokkenheid voor de verandering te creëren en veiligheid en vertrouwen te realiseren.


Ook geeft DHC (geïnspireerd door onder andere Stephen Covey en Simon Sinek) al jaren leiderschapstrainingen en individuele coaching aan leidinggevenden. Dit aangezien uit onderzoek en de praktijk blijkt dat de voornaamste oorzaak van het niet succesvol realiseren van verandertrajecten ligt bij het niet voldoende passen van de leiderschapsstijl bij wat er op dat moment gevraagd wordt. Zie ook pagina trainingen.