Training

DHC gelooft dat mensen hét verschil maken in het waarmaken van doelstellingen en ambities. Een hoofdrol bij verbeterprojecten is weggelegd voor leidinggevenden. Zij zijn het die een aanzienlijke invloed hebben op de medewerkers. DHC biedt leidinggevenden steun om te kunnen voldoen aan alle toenemende verwachtingen. Steun in de vorm van leiderschapstrainingen op het gebied van Arbo, motivatie en communicatie.

Arbo

Gezondheid, veiligheid en werkplezier op de vloer.

In de Arbowet staan regels waar werkgevers en werknemers zich aan moeten houden om de gezondheid en veiligheid van werknemers te bevorderen. Wanneer er een eenduidig, duidelijk en transparant arbobeleid is opgesteld, moet deze organisatie-breed uitgerold worden en gaan leven. Iedereen is immers verantwoordelijk voor een gezond en veilig werkklimaat. Leidinggevenden hebben een cruciale rol hierbij.

Om de leidinggevenden te helpen om de arbeidsomstandigheden en verzuimcijfers van de afdeling te optimaliseren, heeft DHC een leiderschap training voor leidinggevenden ontworpen.

Voor meer informatie, neem contact op met DHC HR advies & Coaching

Motivatie en betrokkenheid

‘Hoe creëer je als leidinggevende meer motivatie en betrokkenheid onder de medewerkers van je team of afdeling?’, is de centrale vraag tijdens deze leiderschapstraining van DHC.

Volgens onderzoek van Gallup uit 2013 (50.000 teams) blijkt dat:

 • slechts 9% zich actief betrokken voelt bij hun werk en hun bedrijf
 • 80% doet wat hen gevraagd wordt maar zet geen stapje extra
 • 11% zelfs actief niet betrokken is bij werk


Deze cijfers zijn helaas nog steeds representatief.
In hetzelfde onderzoek staat ook dat:

 • Teams met ‘drive en teamgeest’ leiden tot 22% meer winst en 37% minder verzuim
 • organisaties met betrokken en gemotiveerde werknemers zijn 43% productiever
 • De leidinggevende voor 70% bepalend is voor het werkklimaat in een team.

Aangezien de leidinggevende zeer bepalend is voor het werkklimaat in een team, is het cruciaal dat de juiste leidinggevende op de juiste plek zit binnen de organisatie.

DHC biedt organisaties ondersteuning bij de ‘werkbeleving uitdagingen’. Middels onderzoek, interviews, training & coaching verschaft DHC de organisatie inzicht in de motivatie & betrokkenheid van leidinggevenden en medewerkers. 

Voor meer informatie, neem contact op met DHC HR advies & Coaching

Effectief communiceren in 1 dag

In deze 1-daagse training leer je meer uit de gesprekken met je collega’s te halen. Effectieve communicatie begint bij jezelf: als jij wilt dat de ander jouw boodschap volledig begrijpt, dien jij ervoor te zorgen dat er geen kans op ruis is.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • hoe kom ik over op anderen?
 • structuur aanbrengen in een gesprek
 • gesprekstechnieken luisteren, samenvatten, doorvragen (LSD)
 • de band tussen verbale en non-verbale communicatie
 • feedback geven op constructieve wijze


Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte, is maatwerk in deze uiteraard ook mogelijk. Denk hierbij aan thema’s als: presenteren, conflicthantering en functioneringsgesprektechnieken.

Voor meer informatie, neem contact op met DHC HR advies & Coaching

Contact

DHC-logo-basis-150

Hoekstraat 78
3751 AN Bunschoten Spakenburg
06-26172819
info@dhcadvies.nl