Over mij

Danielle van Voorst

Als HR-professional doe ik niets liever dan een organisatie of individu ondersteunen bij veranderingen. Bij het maken van keuzes en helpen om te gaan met de consequenties van de gemaakte keuze. Dit om helderheid te verschaffen in de soms dikke mist.

Wat mij hierbij op koers houdt  is mijn persoonlijke missie: “mensen & organisaties resultaatgericht, gedreven, zelfsturend en met plezier ondersteunen bij hun ontwikkelingen”.

Voor wat betreft mijn persoonlijke keuzes betreffende loopbaan en opleidingen, verwijs ik graag naar het bijgevoegde CV en mijn LinkedIn profiel