Organisatie

Strategie

Reorganisatie

Duidelijkheid

Zekerheid

Strategie

Strategische personeelsplanning

Hoe zorg je ervoor de juiste mensen op de juiste plek op het juiste moment hebt zitten als organisatie? Dit is de centrale vraag die hoort bij strategische personeelsplanning (SPP). De wereld is turbulent en de toekomst mistig. Reden te meer dat organisaties aandacht besteden aan dit HR-domein en bewust een koers bepalen.

DHC biedt ondersteuning om de gewenste formatie en de verwachte bezetting op korte en lange termijn inzichtelijk te maken. Dit zodat een organisatie tijdig hierop kan anticiperen en er geen gaten vallen in het menselijke kapitaal van de organisatie.

DHC hanteert als SPP-methodiek het 9-stappenplan van Dr. G. Evers (econometrist, hoogleraar personeelswetenschappen en schrijver). Ook past Danielle van Voorst haar expertise op het gebied van HR-analytics toe in haar ondersteuning. Dit om zichtbaar te maken wat de impact is van medewerkers op de prestaties van de organisatie.

Reorganisatie

Om continuiteit te blijven borgen zien bedrijven zich genoodzaakt te herstructureren of te reorganiseren. Een reorganisatie brengt veelal onzekerheden en weerstand met zich mee. Als ervaringsdeskundige weet Danielle van Voorst haar klanten te ondersteunen bij het ‘succesvol’ afronden van bovengenoemde processen. Dit aangezien zij, naast haar expertise, ook aan beide kanten van de tafel heeft gezeten.

De ondersteuning die DHC haar klanten biedt, is gebaseerd op 3 succesvoorwaarden:

  • 1: Organisatie op orde: adequate en volledige Informatievoorziening
  • huidige organisatiestructuur en gewenste structuur
  • CAO en speciale regelingen
  • Personeelsgegevens
  • Informatie betreffende stakeholders

Pas als punt 1 op orde is kan de daadwerkelijke reorganisatie beginnen.

Duidelijkheid

Een heldere boodschap, via de juiste communicatiemiddelen, met aandacht voor emoties en een duidelijke planning vormen de basis. Een reorganisatie kan volgens DHC alleen slagen wanneer de noodzaak van de verandering duidelijk is en overkomt bij de medewerkers. Het is daarom ook van groot belang dat de organisatie tijd en aandacht besteed om de algehele betrokkenheid te vergroten van stakeholders zoals de OR/PvT, vakbonden, UWV, en (lijn)managers.

Zekerheid

Nadat de directie de veranderboodschap duidelijk heeft gecommuniceerd, dienen alle betrokken medewerkers op eenduidige wijze zo snel mogelijk, zekerheid te krijgen. Medewerkers hebben behoefte te weten waar ze financieel aan toe zijn, of hun functie verandert of zelfs verdwijnt. Zekerheid begint in deze context bij het volgen van bestaande wet- en regelgeving en het bieden van transparantie middels een (sociaal) plan of ontslagregeling over het proces en de voorzieningen voor de betrokken medewerkers.

Hoekstraat 78
3751 AN Bunschoten Spakenburg
06-26172819

Volg ons online