Ontwikkeling & Mobiliteit

Ontwikkeling

Organisaties ontwikkelen zich voortdurend. Waarom? Om wendbaar en overeind te blijven of om ambities te bereiken. Dit vraagt van de medewerkers in de organisatie dat zij zich mee ontwikkelen op alle niveaus.


Zeker van leidinggevenden wordt de laatste jaren steeds meer verwacht. Zij dienen, vanwege alle veranderingen, veerkrachtig te zijn, ownership te nemen, communicatief vaardig te zijn en vooral ook coachend in hun stijl naar de medewerkers. Niet iedereen heeft echter hetzelfde niveau, leeftijd of motivatie om te kunnen voldoen aan de vereiste leadershipskills.


DHC helpt organisaties bij het helder krijgen van vraagstukken als: Hoe kan ik langdurig zorgen voor gekwalificeerde, competente en gemotiveerde medewerkers ? Wat is een reëel opleidingsbudget? Welke talenten heb ik al in huis? Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich de komende jaren, welke opleidingsbehoefte is aanwezig? Hoe voorkom ik ongewenste uitstroom van medewerkers? 
De antwoorden op deze en andere vragen verwerkt DHC in een strategisch opleidingsplan.


Daarnaast onderscheidt DHC zich door jarenlange ervaring op het gebied van training & coaching. Hierdoor kan op maat en effectief een traject ingezet worden om groei te bewerkstelligen op organisatie-, afdelings- of individueel niveau. Zie pagina’s training en coaching.

Mobiliteit

Arbeidsmobiliteit is voor organisaties in deze turbulente wereld, een must om medewerkers vitaler, duurzaam inzetbaar, gemotiveerder en flexibeler te krijgen en te houden. Het ontwikkelen van medewerkers en het mee kunnen ademen met de arbeidsmarkt- of afzetmarkten, zijn hier onlosmakelijk mee verbonden.


DHC ondersteunt organisaties bij het bepalen, opstellen en implementeren van het in- door en uitstroombeleid. Dit met maar 1 doel: stilstand voorkomen!


Vele arbeidsmobiliteitsvormen zoals interne- en (gewenste) externe mobiliteit, taak- of functieroulatie, flexibele arbeidspool en collegiale in- en uitlening krijgen de laatste decennia veel aandacht. DHC adviseert organisaties bij het kiezen van de optimale vorm en begeleidt de ontwikkeling van de medewerkers. Dit zodat de organisatie onder andere goed in staat is in te spelen op pieken of dalen van het productieproces.