Ontwikkeling & Mobiliteit

Ontwikkeling

Om wendbaar te blijven en ambities te realiseren, ontwikkelen organisaties zich voortdurend. Dit vraagt van de medewerkers dat zij zich mee ontwikkelen op alle niveaus.

Niet iedereen heeft echter hetzelfde (taal)niveau, leeftijd of motivatie om te kunnen voldoen aan de vereiste competenties. 

DHC helpt organisaties bij het helder krijgen van onderwerpen als:

  • strategisch opleidingsplan en budget
  • talentmanagement
  • arbeidsmarktontwikkeling
  • motivatie en betrokkenheid

Daarnaast biedt DHC ook eigen diensten aan op het gebied van training en coaching.

Zie voor meer informatie Training en Coaching

Mobiliteit

Om goede mensen binnen de organisatie te krijgen en te behouden, ondersteunt DHC organisaties bij het opstellen en uitrollen van een in -, door – en uitstroombeleid. Dit beleid biedt een organisatie houvast om goed te kunnen inspelen op eventuele arbeidsmarkt-krapte en pieken of dalen van het productieproces.

Arbeidsmobiliteitsvormen zoals in- en externe mobiliteit, taak – of functieroulatie, flexibele arbeidspool en collegiale in- en uitlening, krijgen de laatste decennia veel aandacht. DHC adviseert organisaties bij het kiezen van de optimale vorm. Eigenaresse Danielle van Voorst is vanwege haar persoonlijke loopbaan daarnaast bij uitstek geschikt als coördinator/ gesprekspartner werving- en selectiebureaus en aanbieders van flexibele arbeid. 

Contact

DHC-logo-basis-150

Hoekstraat 78
3751 AN Bunschoten Spakenburg
06-26172819
info@dhcadvies.nl