Beloning & Waardering

Een transparant, duidelijk en eenduidig beloningsbeleid voorkomt veel ellende en onrust onder medewerkers.

Take Care

Als HR-expert heeft eigenaresse Danielle van Voorst uiteraard veel vragen beantwoord betreffende dit deelgebied van HR. Om onder andere goed te kunnen inspelen op de arbeidsmarktkrapte van bepaalde sectoren, nieuwe rollenmodellen en organisatiestructuren (agile, lean of zelfsturend) en motivatoren van nieuwe generaties, is het beloningsbeleid van organisaties zich aan het uitbreiden naar:

Functiewaarderingen (vast, variabel, pensioen, promotie, auto etc.)
Criteria voor het toekennen van beloningen zoals functieprofielen of prestatiecriteria
Het meten en beoordelen van criteria aan de hand van gesprekcyclus medewerker (doelstellingen – tussentijdse evaluatie – beoordeling)
Secundaire arbeidsvoorwaarden (onder andere vitaliteitsregelingen medewerkers)
Intrinsieke motivatoren medewerkers (cultuur, leiderschapsstijl, ontwikkelmogelijkheden, thuiswerken etc)

Een transparant, duidelijk en eenduidig beloningsbeleid voorkomt veel ellende en onrust onder medewerkers. DHC helpt organisaties succesvol bij het opstellen en uitrollen van zo’n beloningsbeleid. De afgelopen jaren zijn hiertoe diverse verbeterprojecten en leiderschapstrainingen uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn:
Opstellen en implementeren nieuw ‘functiehuis’
Opstellen en implementeren nieuw ‘salarishuis’
Introduceren nieuwe gesprekscyclus medewerkers
Opleiden en begeleiden leidinggevenden vereiste competenties
Cultuur- en gedrag verbeterproject