Voorbeeld rapportage


Om u een indruk te geven van de wekelijkse rapportage die Den Haag Centraal voor u kan verzorgen heb ik een fictief voorbeeld gemaakt samengesteld uit delen van rapportages uit het verleden. De inhoudsopgave gaat uit van de dossiers die u hebt aangedragen. Terugkerende onderdelen van de rapportage zijn:
- Stemmingsuitslagen: welke wetsvoorstellen, amendementen en moties zijn door de Kamer aangenomen of verworpen en hoe stemden de partijen;
- Terugkoppeling van debatten:  op de voor u belangrijke punten van commissie-overleggen, hoorzittingen of plenaire debatten;
- Kamerstukken: samenvattingen van verslagen bij wetsvoorstellen; schriftelijke, mondelinge en feitelijke vragen; stukken die door de departementen naar de Kamer zijn gezonden.
- Buiten de Kamers: een overzicht van partijpolitieke bijeenkomsten of nieuwsmomenten die voor u van belang zijn vanwege de aanwezige personen, het onderwerp of de plaats (uw gemeente bijvoorbeeld).

Klik hier voor het voorbeeld.
Laatst bewerkt: 07-09-2012 08:44

© Den Haag Centraal (DHC) Parlementaire informatievoorziening en advisering
Cornelis Houtmanstraat 101 – 2593 RG Den Haag - 06-23274076 – info@dhcadvies.nl