Producten


Informatie op maat

DHC geeft u, bijvoorbeeld wekelijks, een overzicht van parlementaire informatie op de voor u belangrijke onderwerpen.  Daarvoor worden voor u gescreend: departementale kamerstukken; schriftelijke vragen; feitelijke vragen; verslagen van Algemeen Overleggen, Wetgevingsoverleggen, Nota-overleggen en plenaire debatten zoals 30ledendebatten, mondelinge vragen, interpellaties en behandeling van wetsvoorstellen; stemmingsuitslagen; moties en amendementen. Voor het vaststellen van voor u belangrijke kameroverleggen worden de procedurevergaderingen van de diverse vaste-kamercommissies gevolgd en de geagendeerde onderwerpen van kameroverleggen gescreend.
 

Directe email-service:

U krijgt direct bericht als een bepaald, van tevoren door u aangegeven, stuk verschenen is.
 

Lobby-advies:

DHC geeft uw lobby handen en voeten door te adviseren over  

Laatst bewerkt: 21-02-2012 13:33

© Den Haag Centraal (DHC) Parlementaire informatievoorziening en advisering
Cornelis Houtmanstraat 101 – 2593 RG Den Haag - 06-23274076 – info@dhcadvies.nl