DHC: wie en wat

dhr. Gosman

Hans Gosman verzorgt voor u de parlementaire informatievoorziening en advisering.

Na zijn studie Politieke wetenschappen (1978-1983), richting Nationaal Bestuur, werkte hij bij de Universiteit Leiden (1983-1990). Hij zette in die tijd o.a. het politieke feitenboek Compendium voor Politiek en Samenleving op, sinds 2006 voortgezet als www.politiekcompendium.nl.

In 1990 ging hij als senior beleidsmedewerker/cluster coördinator werken voor de Tweede-Kamerfractie van D66. Daarbij was hij actief op tal van terreinen, waaronder ambtenarenzaken, integratiebeleid; grotestedenbeleid; verkeer en waterstaat; economische zaken; ruimtelijke ordening, milieu, volkshuisvesting en landbouw.

Van 2002 tot 2011 werkte hij als coördinator parlementaire informatievoorziening voor Gelderland en Overijssel in Den Haag.

In 2011 richtte hij Den Haag Centraal (DHC) Parlementaire informatievoorziening en advisering op. 
De Gemeente Amersfoort, het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden (gemeenten Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Texel) en de Provincie Utrecht maken op dit moment gebruik van de diensten van Den Haag Centraal. Eerder maakten de vakcentrale  Centrale voor Middelbaar en Hoger Personeel en de Regio Achterhoek gebruik van de diensten van Den Haag Centraal.

DHC is laagdrempelig, actueel en kan gebruik maken van langdurige parlementaire ervaring en een groot parlementair netwerk. Door de geringe overhead is het mogelijk betrouwbare diensten tegen zeer billijke tarieven aan te bieden.

Hans is lid van de Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA) en heeft de gedragscode van de vereniging onderschreven.

Laatst bewerkt: 09-03-2015 17:47

© Den Haag Centraal (DHC) Parlementaire informatievoorziening en advisering
Cornelis Houtmanstraat 101 – 2593 RG Den Haag - 06-23274076 – info@dhcadvies.nl